a a a

Śww. Kosma i Damian

 

Darmo leczący na Bacieczkach
 

Każdego roku 14 listopada Prawosławna Cerkiew świętuje dzień biezsrebrenikow, darmo leczących świętych męczenników Kosmy i Damiana. W Ewangelii w tym dniu czytanej Chrystus mówi do apostołów: Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów (Mt 10,8-9).

Do tych słów odwołują się mądre słowa o. ihumena Tymoteusza, namiestnika monasteru w Sakach: „Biezsrebreniki, tym mianem Cerkiew określa ludzi, którzy zrezygnowali z posiadania dóbr materialnych, także tych, którzy rezygnują ze wszystkiego co drogie ich życiu i poświęcają się służbie drugiemu człowiekowi. Biezsrebreniki to także ci, którzy otrzymali od Boga łaskę uzdrawiania i całe życie leczą w imię Chrystusa. Biezsrebrenikami Cerkiew nazywa wielu świętych mężów. Modlimy się, wspominając ich podczas proskomidii, kiedy duchowny wyjmuje święte cząsteczki z prosfory, modlimy się do nich w czasie małego poświęcenia wody i pomazania świętymi olejami. Takimi biezsrebrenikami są święci Kosma i Damian darmo leczący, cząstka relikwii których znajduje się w cerkwi św. Jana Teologa. Wiadomo, że w monasterze Zocziste w Kosowie i Metochii, gdzie przechowywane są relikwie tych świętych, zdarzały się i zdarzają nadal uzdrowienia. Święci Kosma i Damian uzdrawiają nie tylko chrześcijan, ale także muzułmanów, którzy tam mieszkają. Dziś ludzie cierpią na różne choroby. Leczymy się na różne sposoby, ale często zapominamy o świętych lekarzach uzdrawiających od prawie dwóch tysięcy lat. Pamiętajmy, że oni są pośród nas, w tej świątyni, w cząsteczce relikwii”.

Wśród świętych są trzy pary darmo leczących braci lekarzy o imionach Kosma i Damian, żyjących w tym samym okresie – rzymskich, arabskich i asijskich. Nazywani są tak od miejsc, w których żyli i zostali zamęczeni.

Do Białegostoku, do cerkwi św. Jana Teologa, przywieziono relikwie Kosmy i Damiana rzymskich. Miejscem kultu tych świętych jest monaster Zocziste w Kosowie. Przychodzi do świętych wielu Serbów, ale też albańskich muzułmanów. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że w miejscu monasteru Zocziste już w IV wieku stała bazylika. Monaster stał się duchowym centrum, głównie ze względu na relikwie świętych lekarzy. Druga wojna światowa i czasy komunistyczne doprowadziły do upadku klasztoru. Zabrakło tu mnichów, ale były relikwie i dochodziło za ich wstawiennictwem do wielu cudów. W 1992 roku znów przybyli mnisi. W 1999 roku albańscy ekstremiści podpalili monaster, wysadzili w powietrze cerkiew z XI wieku, ograbili budynki. Mnisi, opuszczając Zocziste, zabrali relikwie. Po dwuletnim pobycie w Sopocianach wrócili z relikwiami do Zocziste. Przy relikwiach św.św. Kosmy i Damiana chorzy otrzymują uzdrowienie. Z kości świętych lekarzy toczy się miro, czuje się błagouchanije. Nazwa monasteru Zocziste prawdopodobnie pochodzi od słowiańskiego „za oczi”, a to mogło się wziąć od licznych tu uzdrowień ślepych.

O. Michał Czykwin, wikariusz parafii na Bacieczkach, cząsteczkę moszczy przywiózł z błogosławieństwa władyki Artemije. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 sierpnia 2009 roku, uroczyście witano je w parafii św. Jana Teologa na Bacieczkach. Wcześniej w tej cerkwi znalazła się ikona świętych Kosmy i Damiana. Ikonę mnisi napisali w Zocziste i podarowali redakcji „Przeglądu Prawosławnego”. Na ikonie święci trzymają nie naczynia z lekarstwami, ale odbudowaną monasterską cerkiew, w której dokonują się uzdrowienia. Ikonę św.św. Kosmy i Damiana, z błogosławieństwa arcybiskupa Jakuba, przekazano 27 listopada 2007 roku parafii na Bacieczkach.

14 listopada 2009 roku po Liturgii odbyło się poświęcenie kiotu z ikoną świętych lekarzy i ich relikwiami oraz krestnyj chod.
Kiot do ikony i relikwii wykonał zdolny rzeźbiarz Leon Naumiuk. – Zaprojektowaliśmy go wspólnie z o. Michałem Czykwinem – opowiada pan Leon. – O. Michał dostarczył drewno dębowe z Puszczy Białowieskiej. Półtora miesiąca pracowałem przy pomocy siekiery i dłuta nad kiotem. Skończyłem robotę kilka dni przed świętem Kosmy i Damiana.

Leon Naumiuk, parafianin i Członek Rady, jest konserwatorem zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu. Mówi, że całe życie pracuje w drewnie, od najwcześniejszych lat. Pan Leon jest synem wybitnego artysty-rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka, tworzącego w Kaniukach na Podlasiu.

W nabożeństwie ku czci świętych lekarzy 14.11.2009 wzięło udział kilkunastu duchownych, śpiewał chór prawosławnego seminarium z Warszawy. Seminarzyści w 2007 roku pielgrzymowali do monasterów Kosowa i Metochii, uczestniczyli też w święcie ku czci świętych Lekarzy w Zocziszte. W 2009 roku nasza parafia przekazała ikonę z cząsteczką relikwii do seminaryjnej kaplicy w Warszawie.

Akatysty przed ikoną i relikwiami świętych Lekarzy Kosmy i Damiana są odprawiane w każdą niedzielę o 17:00.

 

Akatystu do świętych Lekarzy Kosmy i Damiana możesz posłuchać:   TUTAJ

Relacja z Powitania relikwii św.św. Kosmy i Damiana 23.VIII.2009:  część1   część2 

 

Więcej o świętych Lekarzach na Bacieczkach przeczytasz tutaj:

rozmowa z o. Markiem Wawreniukiem          rozmowa z o. Michałem Czykwinem

 

Zobacz też galerię zdjęć:

Święto Kosmy i Damiana 2009              Powitanie relikwii śww. Kosmy i Damiana 23.VIII.2009


GRAMOTA PRZEKAZANIA RELIKWII DO NASZEJ CERKWI: 

TŁUMACZENIE:

Do Jego Ekscelencji Jakuba
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
Białystok
Polska
 
Wasza Ekscelencjo.
 
Z Waszym błogosławieństwem zwrócił się do Nas Wasz ksiądz Michał Czykwin prosząc aby z Naszego monasteru Zocziszte w Kosowie i Metochii wydzielić cząsteczkę relikwii św. Lekarzy Kosmy i Damiana. Relikwie mają spocząć w przyszłej cerkwi św. Jana Teologa w jej bocznym ołtarzu poświęconym świętym Lekarzom.
Mając w pamięci Waszą braterską miłość i gościnność podczas Naszego pobytu u Was, zdecydowaliśmy że w braterskiej miłości spełnimy prośbę drogiego Nam w Chrystusie ojca Michała i damy mu cząsteczkę świętych relikwii, aby Imię Boże i cuda czynione przez świętych Lekarzy wysławiały się również w bratnim nam polskim narodzie.
Mamy przekonanie, że modląc się przed tymi świętymi relikwiami wspomnicie Nas i Nasz umęczony serbski naród w Kosowie i Metochii.  
Z miłością w Panu pozostaje Wasz brat i współcelebrans
 
Biskup Raszko-Prizrenski
oraz Kosowa i Metochii
+ARTEMIJE
 

 

serwisy internetowe strony internetowe