a a a

Chór

Śpiew cerkiewny to nieodłączny atrybut Cerkwi prawosławnej, bez którego trudno wyobrazić sobie prawosławne nabożeństwo. Jest to muzyka wszechobecna we wszystkich formach tradycji Prawosławia. Śpiew cerkiewny to sztuka, która stanowi wyznanie wiary zgromadzonych wiernych. W ciągu całej historii Cerkiew prawosławna szczególnie dbała o śpiew liturgiczny. We wszystkich parafiach istniały chóry, których śpiew towarzyszył nabożeństwom.

 

W naszej parafii działają trzy chóry:

CHÓR PARAFIALNY

Śpiewa na sobotnich wieczornych nabożeństwach, niedzielnych Liturgiach o 10:00 oraz w dni świąteczne. Chór w większości stanowi młodzież i studenci. Dyrygentem jest Marcin Aleksiejuk.

Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:00.

                                                                      

CHÓR MŁODZIEŻOWY

Śpiewają na niedzielnych Liturgiach o 8:00 rano. Chór stanowi młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Dyrygentem jest matuszka Tatiana Wawreniuk.

 

CHÓR DZIECIĘCY

Dzieci ze szkół podstawowych śpiewają na niedzielnych Liturgiach o 8:00 rano oraz podczas świąt cerkiewnych. Dyrygentem chóru jest pani Ania Waśkowska.

Próby odbywają się w każdą niedzielę po I Liturgi Św. (8:00)

Anna Waśkowska ur.17 lipca 1975 r. w Białymstoku. Absolwentka Liceum Muzycznego w Białymstoku i Akademii Muzycznej im.S.Moniuszki w Gdańsku.Obecnie nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Białymstoku. Wieloletnia chórzystka Chóru "Aksion" przy Katedrze Św.Mikołaja w Białymstoku. Założycielka chórów dziecięcych przy parafii p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Białymstoku Fastach i parafii p.w. ZNMP w Białymstoku Starosielcach, gdzie była dyrygentką w latach 2002-2014. Obecnie dyrygentka Chóru Dziecięcego w naszej parafii.

 

 

PSALMISTKI

Podczas nabożeństw w dni powszednie za śpiew w cerkwi odpowiadają matuszka Elżbieta Makal i Marianna Łuszcz.

 

 

 

 

 

Przychodząc na próby naszych chórów możesz nauczyć się śpiewać.
Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach poprzez śpiew cerkiewny. 

serwisy internetowe strony internetowe