a a a

Duchowieństwo

 


 

PROBOSZCZ

                                                                   

   ks. prot. Marek Wawreniuk                  

 ur. 03.09.1973 roku w Białymstoku 
    Sakramenty chrztu świętego i bierzmowania otrzymał w cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie. Studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym i ChAT w Warszawie. Dnia 3 czerwca 1990 r. w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie otrzymał święcenia lektorskie z rąk JE Metropolity Bazylego. 5 lutego 1995 r. w soborze św. Mikołaja w Białymstoku uzyskał święcenia diakońskie z rąk JE Arcybiskupa Sawy. 2 kwietnia 1995 r. JE Arcybiskup Sawa udzielił święceń kapłańskich diakonowi Markowi Wawreniukowi i mianował go proboszczem parafii prawosławnej Św. Niewiast Miro Niosących w Czarnej Białostockiej. W  kwietniu 2009 r. J.E. Arcybiskup Jakub przeniósł ks. prot. Marka Wawreniuka do parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Białymstoku, powierzając mu funkcję proboszcza.
    Z błogosławieństwa JE Arcybiskupa Jakuba od grudnia 1999 r. do grudnia 2016 r. pełnił funkcję opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W roku 2001 został duszpasterzem akademickiem. Od 2005 r. jest duszpasterzem pracodawców i przedsiębiorców Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
 

 

 WIKARIUSZE

 

                                      

   ks. prot. Michał Czykwin

 ur. 05.01.1979 roku w Białymstoku
    Absolwent V LO w Białymstoku. W 2001 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie po wcześniejszej obronie pracy licencjackiej na temat: "Świat niebiańskich intelektów - Angelologia w świetle Pisma Świętego, tradycji oraz tekstów liturgicznych". 
   W latach 2001-2005, z błogosławieństwa patriarchy serbskiego Pawła oraz Metropolity Sawy kontynuował studia teologiczne na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Belgradzkiego, gdzie ukończył studia zasadnicze a następnie podyplomowe na kierunku liturgika i prawo kanoniczne. Studia magisterskie ukończył na ChAT w Warszawie, broniąc pracę „Jurysdykcje kanoniczne serbskiej Cerkwi Prawosławnej od czasów świętego Sawy do 1766 roku”.
    29 kwietnia 2007 r. otrzymał z rąk władyki Jakuba święcenia diakońskie i niósł posługę w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. 21 października 2007 Arcybiskup Jakub udzielił mu święceń kapłańskich, a w dniu 9 grudnia 2007 roku swym dekretem skierował go do pracy w parafii Św. Jana Teologa w Białymstoku, gdzie służy do dziś jako wikariusz.
Od 2012 roku jest opiekunem duchownym Prawosławnej Szkoły śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku i niesie posługę w szkolnej czasownii p.w. śww. Równych Apostołom Cyryla i Metodego.

 

 

   

   ks. Adam Jakuc

 ur. 05.12.1979 roku w Kleszczelach
   Absolwent Liceum Drogowego w Bielsku Podlaskim. W 2001 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie po wcześniejszej obronie pracy licencjackiej na temat „Samobójstwo a problem moralny".
   W latach 2001-2004 kontynuował studia teologiczne na Wydziale Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które zakończył obroną pracy magisterskiej na temat „ Zagadnienie interkomunii w świetle teologii prawosławnej i prawa kanonicznego”.
    Po ukończeniu studiów z błogosławieństwa arcybiskupa Jeremiasza mianowany był na stanowisko psalmisty w parafii pw. Śww. Ap. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze oraz kaplicy w Domu Opieki p.w. Św. Stefana w Cieplicach.
   We wrześniu 2007 roku, z błogosławieństwa arcybiskupa Jakuba, został psalmistą w parafii pw. Św. Jana Teologa w Białymstoku. W roku 2008, w dniu święta parafialnego, z rąk Arcybiskupa Jakuba otrzymał święcenia lektorskie w naszej cerkwi. 
W dniu 02.06.2011, kiedy Cerkiew świętowała Wniebowstąpienie Pańskie, w katedrze Św. Mikołaja w Białymstoku Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub udzielił lektorowi Adamowi święceń diakońskich.
W dniu 11 marca 2012 roku diakon Adam otrzymał z rąk JE Arcybiskupa Jakuba święcenia kapłańskie.

 

 

   

 

serwisy internetowe strony internetowe