a a a
2018-07-09

Zapytanie ofertowe na prace adaptacyjne

Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk w partnerstwie z Parafią Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku zapraszają do złożenia ofert na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach projektu „Poziomkowe Przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/PP/PI/RPOWP/2018.

Załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

serwisy internetowe strony internetowe