a a a
2014-10-10

W parafii św. Jana Teologa powstają szczególne freski

Parafia św. Jana Teologa na Bacieczkach od wielu lat ściśle współpracuje z Serbską Cerkwią Prawosławną. Braterska miłość zaowocowała wieloma wspólnymi inicjatywami, jak choćby coroczny Festiwal Kultury Serbskiej Vidovdan w Białymstoku, ostatnią zbiórka pomocy dla poszkodowanych w powodziach czy wspólne wydawnictwa książkowe zarówno w Polsce jak i w Serbii. Duchowieństwo parafii utrzymuje więzi duchowe i przyjacielskie z wieloma serbskimi monasterami i parafiami. W młodej parafii na Bacieczkach znajdują się liczne relikwie świętych i kopie cudotwórczych ikon- to bezcenne dary Serbów dla bacieczkowskiej wspólnoty.
Na terenie młodej parafii św. Jana Teologa powstał już dom parafialny, a ściślej mówiąc cały kompleks potrzebny do organizacji życia prawosławnej wspólnoty. W obiekcie znajdują się kancelarie, miejsca spotkań i pracy, multimedialna sala konferencyjna, część mieszkalna oraz wszechstronna kaplica, pełniąca również funkcję chrzcielnicy. Domowa cerkiew, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, będzie poświęcona świętemu Nikolajowi (Vielimoirović) biskupowi Żiczi, zwanego również „nowym Złotoustym”. Będzie to pierwsza taka cerkiew w Polsce i w tej części Europy. Dzięki zaangażowaniu braci Serbów do Białegostoku przyjechała już cząsteczka relikwii św. Nikolaja- to dar diecezji Valjevskiej i zarządzającego tam władyki Milutina, który od lat wspiera duchowo parafię na Bacieczkach. Władyka Milutin, w którego jurysdykcji znajduje się monaster Lelić, gdzie spoczywają relikwie świętego, z radością przyjął wiadomość o postanowieniu władyki Jakuba i do nowej świątyni przekazał część cudotwórczych relikwii. Obiecał też osobiście uczestniczyć w przyszłym oświęceniu kaplicy.


Nowopowstała cerkiew stała się też obiektem zainteresowania serbskich mediów. O decyzji arcybiskupa Jakuba pisała serbska prasa, a ogólnokrajowa telewizja wyemitowała reportaż na temat parafii św. Jana Teologa. Dzięki osobistemu zainteresowaniu i zaangażowaniu samego serbskiego Patriarchy Ireneusza w nowopowstałej cerkwi jest wykonywana wyjątkowa serbska polichromia. To dar serbskiego Patriarchatu dla parafii na Bacieczkach i znak wdzięczności za wieloletnią współpracę. Patriarcha Ireneusz do Polski wysłał wyjątkowych artystów. Kaplicę św. Nikolaja rozpisuje prof. Goran Janićijević, zastępca rektora Akademii Sztuki Cerkiewnej w Belgradzie i szef katedry fresków na tejże uczelni. Profesor Goran to jeden z najbardziej znanych i uważanych współczesnych malarzy ikon i wykonawców polichromii w Serbii. Swoje projekty profesor wykonuje w różnej technice, również na mokrym tynku, zachowując wierność kanonom i serbskiej tradycji pisania ikon. Jest autorem fresków w ponad czterdziestu świątyniach nie tylko w Serbii ale również w BiH, na Węgrzech, Słowacji, USA, Kanadzie, Chorwacji i wielu innych. Wystawy jego prac były pokazywane w ponad stu miejscach, a sam profesor regularnie wykłada na wszystkich znaczących uniwersytetach i akademiach ziemskiego globu. Na osobistą prośbę Jego Świątobliwości patriarchy Ireneusza to właśnie profesor Janićijević objął opieką projekt wykonania polichromii w cerkwi na Bacieczkach.
Prace rozpoczęły się 1 października. Profesor wraz z asystentem- mgr Miodragiem Milutinović pracują w kaplicy większą część każdej doby. Projekt polichromii, którą zaproponowali Serbowie zakłada rozmieszczenie w samej kaplicy ponad 50 postaci, zarówno świętych, jak i ujęć przedstawiających wydarzenia z Ewangelii. Kolejne 50 postaci świętych znajdzie swoje miejsce w dalszej części świątyni. Prace trwają i powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż od czasów mnicha Nektariusza, który w 1557 roku wykonał polichromię w cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, nigdzie indziej w Polsce Serbowie nie rozpisali świątyni. Można więc powiedzieć, że nowe freski na Bacieczkach stanowią znaczące i doniosłe wydarzenie w historii naszej Cerkwi. Wpisują się też w tradycję wiekowej współpracy i braterskiej miłości prawosławnych narodów żyjących w Polsce i Serbii.


Równocześnie prace nad ikonostasem  do kaplicy św. Nikolaja rozpoczął znany i ceniony białostocki artysta i rzeźbiarz- pan Leon Naumiuk. Planowane zakończenie wszystkich prac i oświęcenie cerkwi to Vidovdan 2015 roku. Jednak aby wszystko udało się zrobić do tego czasu potrzebne są ogromne nakłady finansowe. Dlatego też zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie naszej wspólnoty w realizacji tego ważnego i wyjątkowego dzieła. Wczyscy, którzy zechcą wspomóc dzieło pisania fresków, przez serbskich artystów prosimy o przekazywanie środków finansowych na konto parafii z dopiskiem „freski”:
 81 8099 0004 0016 5304 2000 0010


Parafia św. Jana serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspomagają budowę naszej plebanii, w tym cerkwi św. Nikolaja. Jednocześnie z pracami w domu parafialnym rozpoczęliśmy wykopy pod fundamenty nowej cerkwi św. Jana Teologa. To również dzięki waszemu wsparciu mogliśmy rozpocząć to wielkie dzieło. Niech Dobry Bóg Was wynagrodzi! Wszyscy, którzy chcą przekazać swą pomoc na budowę nowej świątyni, mogą to uczynić na podaane powyżej konto. Spasi Hospodi! 

serwisy internetowe strony internetowe