a a a
2016-03-08

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży

Prawosławne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży


Poniedziałek 14.03.2016
17:00 Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety

Wtorek 15.03.2016
9:00 Sakrament Spowiedzi dla uczniów szkół podstawowych
17:00 Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
(nabożeństwo sprawuje J.E. Arcybiskup Jakub)

Środa 16.03.2016
8:00 Liturgia Uprzedni Poświęconych Darów. Sakrament Eucharystii.
Spowiedź dla gimnazjalistów.
17:00 Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
serwisy internetowe strony internetowe