a a a
2011-03-01

Pielgrzymka do Ziemii Świętej

 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 2011


W dniach 24 stycznia - 2 lutego 2011 r. w Ziemi Świętej przebywała grupa pielgrzymów z Białegostoku. Organizatorem pielgrzymki była parafia Św. Jana Teologa w Białymstoku.
Pielgrzymi wraz  z naszym proboszczem o. Markiem zostali przyjęci przez Jego Świętobliwość  Teofila III Patriarchę Jerozolimy i całej Palestyny. Patriarcha udzielając błogosławieństwa pielgrzymom z Polski w swoim słowie nawiązał do niedawnej wizyty Jego Eminencji Metropolity Sawy w Patriarchacie Jerozolimskim.  Bardzo ciepło wspominał również swoją wizytę w Białymstoku, modlitwę w soborze Św. Mikołaja, spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem  Jakubem  i Prezydentem miasta Białystok Tadeuszem Truskolaskim. Pielgrzymi na ręce Patriarchy przekazali dwutomowy album poświęcony Bogurodzicy.
Podczas pobytu w Ziemi Świętej pielgrzymi odwiedzili miejsca związane z życiem Chrystusa, Matki Bożej, Apostołów i Świętych Pańskich. Począwszy od Betlejem przez Jerozolimę, Hebron, Jerycho, Liddę, Jaffę, Galileę oraz Św. Górę Synaj w Egipcie.
W trakcie trwania pielgrzymki pielgrzymi uczestniczyli w trzech Boskich Liturgiach: w Bazylice Narodzenia  w Betlejem, w Monasterze Św. Katarzyny na Św. Górze Synaj i w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie.  Do niedzielnej Liturgii sprawowanej  na Grobie Chrystusa przygotowywali się w Soborze Św. Trójcy Rosyjskiej Duchownej Misji w Jerozolimie, modląc się podczas ,,Całonocnego Czuwania”.
Niezapomnianym duchowym przeżyciem i niejako ukoronowaniem pielgrzymki  była modlitwa nad rzeką Jordan w miejscu zwanym Jardenit. Po dokonaniu Wielkiego Poświęcenia Wody pielgrzymi  przebrani w specjalne koszule całkowicie zanurzyli się  w wodach Jordanu. 
Przez cały czas naszego pielgrzymowania towarzyszyła nam siostra Miriam ( Jurczuk ) z Rosyjskiej Duchownej Misji w Jerozolimie.
Możliwość modlitwy i fizycznego przebywania w miejscach znanych ze Świętej Ewangelii głęboko zapadły w sercach pielgrzymów. Duchowo ubogaceni i uświęceni powrócili szczęśliwie wszyscy do swoich rodzinnych domów.

GALERIA ZDJĘĆ Z PIELGRZYMKI

serwisy internetowe strony internetowe